'DE' coachvoorjou

Coaching, Begeleiding, Advies & Trainingen

 

Waar kunnen wij bij helpen?

Leerling

Begeleiding

Coaching voor

onderwijs-professionals

Onderwijs

advies

Trainingen

Voor wie is coachvoorjou bedoeld?

+ Voor leerlingen die betere resultaten willen behalen op school.

+ Voor jongeren die meer ontspannen hun (rij)examen willen doen.

+ Voor docenten die weer op een ontspannen manier en zelfverzekerd hun werk willen doen en/of willen groeien in hun professie.

+ Voor leidinggevenden in het onderwijs die willen groeien in hun professie van leidinggeven en hiervoor een sparringpartner nodig hebben.

+ Voor schoolteams die effectievere onderlinge communicatie willen.

+ Voor teams in bedrijven die willen groeien in effectieve onderlinge communicatie.

Waarom kiezen voor coachvoorjou?

Persoonlijk

Door de  persoonlijke begeleiding, advisering en coaching ben je in staat de beste resultaten te behalen.

Kwaliteiten

coachvoorjou helpt je je eigen kwaliteiten te (her)ontdekken. De beste coach zit namelijk in jezelf.

Contextuele

aanpak

Huiswerkbegeleiding en faalangstreductie-

trainingen hebben meer effect door ouders erbij te betrekken.

Ervaring

Met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende functies in het onderwijs kan ik je op een professionele wijze adviseren, begeleiden en coachen.

 

Onze visie

Ieder mens is uniek en heeft van zijn Schepper een plek en opdracht gekregen in en voor deze wereld. Door optimaal gebruik te maken van je persoonlijke, unieke kwaliteiten kan je op een goede manier inhoud geven aan je eigen leven. Optimaal genieten van wat je doet, bijvoorbeeld in je werk.

 

Coachvoorjou werkt daarom altijd vanuit de persoonlijke kwaliteiten die iemand bezit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een goede balans is tussen wat je geeft en wat je ontvangt. De hoeveelheid energie die je werk kost, wil je graag terugvertaald zien in een passende waardering.

 

Anderen maken ons ook tot wie we zijn. Dat heet verbinding. Een kind maakt iemand tot ouder, een personeelslid maakt iemand leidding gevende, een echtgenote maakt haar man echtgenoot, een leerling iemand tot docent. In deze ongelijke rollen kunnen we op basis van gelijkwaardigheid omgaan met elkaar en elkaar ruimte geven om te ontvangen, te groeien en ons te ontwikkelen.

 

Vanuit deze contextuele basis, deze verbinding tussen mensen, biedt coachvoorjou een concreet coachings of begeleidingtraject, trainingsaanbod of advies voor leerling, docent en volwassene(n).

 

Hoewel Coachvoorjou weet dat het op de wereld niet volmaakt is en ook niet zal worden, wil het toch zoveel als mogelijk een bijdrage leveren aan een wat betere wereld waarin mensen zichzelf en gelukkig kunnen zijn.

Pieter Copier

______

Eigenaar coachvoorjou

"Laat je hart je gids zijn".

 

Vliegersvelderlaan 23

3771 XE Barneveld

Tel:  06 2412 4624

Mail: info@coachvoorjou.nl

© 2020 Coachvoorjou. Alle rechten voorbehouden.