top of page

Volwassen Coaching

Coaching docenten

Docent(e) zijn anno nu is bepaald geen sinecure. Er wordt veel van je gevraagd. Naast het geven van je vak(ken) ben je iedere dag bezig met het opvoeden van kinderen of pubers. Je bent pedagoog en didacticus, iedere dag weer. Jij bent degene die de leiding heeft in de klas. Je bent degene die soms vorm moet geven aan onderwijskundige vernieuwingen die ingevoerd (moeten) worden. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je communicatief vaardig bent en op een goede manier kunt omgaan met de morele eigenaren van de kinderen waaraan jij les geeft: de ouders. Tenslotte wordt er ook van je verwacht dat je een aandeel levert in het team waarvan je deel uitmaakt.

 

Belangrijk in de dynamische job van docent is dat je je werk ontspannen en met plezier kunt doen. Het is dan nodig dat je in balans bent en dat betekent dat de energie die het werk je kost in verhouding staat met de energie die je zelf weet te creëren. Ook is het belangrijk dat je jouw eigen kwaliteiten kent maar ook dat je weet waar je niet goed in bent. En last but not least is het belangrijk dat je voldoende zelfvertrouwen hebt.

 

Als bij jou een of meerdere facetten er even niet meer zijn, dan kan het je helpen hier met iemand over in gesprek te gaan. Coachvoorjou wil in dergelijke situaties graag jouw gesprekspartner, je sparringpartner, zijn. Je persoonlijke leervraag is het uitgangspunt van de coaching.

Afhankelijk van de coachvraag wordt een maatwerktraject vastgesteld dat bestaat uit gesprekken, opdrachten en zelfevaluaties. Indien gewenst en mogelijk kan deze training gekoppeld worden aan het bezoeken van lessen die jij geeft op de school waar je werkt of bijeenkomsten waar jij deel van uitmaakt, zoals teamvergaderingen. Coachvoorjou werkt landelijk en is gevestigd in Barneveld.

Coaching leidinggevenden

Er wordt veel gevraagd van (startende) leidinggevenden. Je bent verantwoordelijk voor de koers die is bepaald. Ook heb je de taak er voor te zorgen dat jouw mensen zich prettig voelen en over de juiste faciliteiten beschikken om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren en te kunnen groeien in hun professionaliteit. Het zijn de mensen immers die het doen!

 

In ieder bedrijf is samenwerking met anderen, die wellicht anders denken en doen dan jij, nodig om resultaten te behalen. Daarvoor is het als eerste nodig dat de leider zichzelf kent, maar ook dat hij weet hoe hij een relatie op basis van vertrouwen weet op te bouwen met het personeel. Dat vertrouwen is de basis waarop wordt samen gewerkt en maakt het mogelijk om positieve en negatieve zaken met elkaar te kunnen bespreken. 

 

Als jij als (startende) leider binnen een bedrijf wilt groeien in je rol als professional en hierbij ondersteuning nodig hebt, wil Coachvoorjou graag jouw gesprekspartner, je sparringpartner, zijn. Je persoonlijke leervraag is het uitgangspunt van de coaching.

Afhankelijk van de coachvraag wordt een maatwerktraject vastgesteld dat bestaat uit gesprekken, opdrachten en zelfevaluaties. Indien gewenst en mogelijk kan deze training gekoppeld worden aan het bezoeken van vergaderingen die jij leidt. Coachvoorjou werkt landelijk en is gevestigd in Barneveld.

Jongeren Coaching

Huiswerkbegeleiding

Soms weet een leerling niet hoe hij/zij moet leren omdat het niet weet welke leerstrategie gebruikt kan worden. Het kan ook zijn dat het leren thuis niet echt lukt omdat een rustige en structurele leeromgeving ontbreekt. Verder kan het wezen dat een leerling geholpen dient te worden in het plannen van het schoolwerk. Waar uw kind ook mee zit, u bent bij Focus aan het juiste adres. Coachvoorjou zet zijn expertise in om uw kind beter te laten scoren!

Wat we altijd willen weten is waarom iets niet lukt zodat we efficiënt en effectief kunnen begeleiden. Ieder begeleidingstraject start daarom met een intakegesprek waarin wordt verkend en vastgelegd op welke gebieden begeleiding nodig is. De volgende spreuk geeft de werkwijze aan: je kunt een kind dat steeds valt beter leren lopen dan alleen maar pleisters plakken.

Driehoekgesprekken

Coachvoorjou biedt huiswerkbegeleiding aan vanuit de contextuele benadering wat betekent dat we met ouders in gesprek willen over hun rol in het leerproces van het kind tijdens maar vooral na de begeleiding.  Vanuit onze manier van werken adviseren we daarom om tijdens de periode van huiswerkbegeleiding gebruik te maken van driehoekgesprekken. Bij deze gesprekken zijn het kind, de ouder(s) en de huiswerkbegeleider aanwezig. Doel van deze gesprekken is om samen af te stemmen wat zowel de ouder(s) als het kind kunnen doen op het moment dat er thuis huiswerk wordt gemaakt.

U kunt ook kiezen voor de ‘traditionele manier’ van huiswerkbegeleiding waarbij er geen driehoekgesprekken zijn.

 

Na het volgen van de huiswerkbegeleiding beschikt de leerling over de volgende vaardigheden:

 • het maken en uitvoeren van een effectieve huiswerkplanning

 • het kennen en gebruikmaken van effectieve leermethoden

 • het heeft voldoende zelfsturing om thuis te leren.

Tarieven

Coachvoorjou biedt twee arrangementen (A & B) aan voor huiswerkbegeleiding:

A = inclusief driehoekgesprekken (*)

B = exclusief driehoekgesprekken

(*) Driehoekgesprek is gesprek waarbij de leerling, de ouder(s) en de huiswerkbegeleider aanwezig zijn en waarbij wordt gesproken over het begeleidingsproces.

2 Dagen per week

Arrangement A = € 279,- p/m

Arrangement B = € 199,- p/m

3 Dagen per week

Arrangement A = € 329,- p/m

Arrangement B = € 249,- p/m

4 Dagen per week

Arrangement A = € 379,- p/m

Arrangement B = € 299,- p/m

5 Dagen per week

Arrangement A = € 429,- p/m

Arrangement B = € 349,- p/m

 

 

Arrangement A

 • Kennismakings- en intakegesprek met kind en ouder(s)

 • Start begeleiding

 • Driehoekgesprek ( 1 uur)

 • Vervolg begeleiding

 • Driehoekgesprek (1 uur)

 • Vervolg begeleiding

 • Afsluitingsgesprek

 • 1 keer per 2 weken informatiedeling met ouders en school via mail of telefoon.

Arrangement B

 • Kennismakings- en intakegesprek met kind en ouder(s)

 • Start begeleiding

 • Afsluitingsgesprek

 • 1 keer per 2 weken informatiedeling met ouders en school via mail of telefoon.

Faalangsttrainingen

Faalangst kan zich op tal manieren uiten, bijvoorbeeld:

 • Erg tegen een spreekbeurt opzien

 • Niet meer genieten van de dingen waarmee je bezig bent

 • Steeds maar piekeren over wat anderen van jou denken

 • Opzien tegen activiteiten in groepsverband

 • Slecht scoren bij proefwerken en overhoringen terwijl je wel goed hebt geleerd.

 

Faalangst kan je flink belemmeringen bij het leren op school. Gelukkig zijn er zogenaamde faalangsttrainingen. Tijdens zo’n training leer je om je faalangst aan te pakken. Want hoewel (faal)angst iets is dat bij het leven hoort, is het bij jou, of bij je kind, wellicht wat teveel aanwezig.
 

Coachvoorjou biedt trainingen aan vanuit de theorie van het G-denken. Het leert je de samenhang te zien tussen jouw denken, voelen, gedrag en gebeurtenissen waardoor je invloed kunt krijgen op je (faal)angst. We sluiten in de training altijd aan bij jouw persoonlijke leervraag.

 

Coachvoorjou biedt faalangsttrainingen aan in de regio Barneveld voor leerlingen die last hebben van onzekerheid bij het maken van toetsen, examens of andere (school gerelateerde) taken. De trainingen kunnen één op één worden gevolgd of in een groep. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats waarin een hulpvraag wordt geformuleerd. Aan het einde van de training wordt geëvalueerd en gekeken in hoeverre het gestelde doel is behaald.

Reviews

'coaching vanuit een vertrouwensbasis, waar je heel duidelijk kunt aangeven wat je verwachtingen zijn. Duidelijke afspraken, concrete doelen en een persoonlijke aanpak staan centraal. Precies wat ik nodig had om te kunnen afstuderen!’

Koen

bottom of page