Persoonlijke coaching docenten

Docent(e) zijn anno nu is bepaald geen sinecure. Er wordt veel van je gevraagd. Naast het geven van je vak(ken) ben je iedere dag bezig met het opvoeden van kinderen of pubers. Je bent pedagoog en didacticus, iedere dag weer. Jij bent degene die de leiding heeft in de klas. Je bent degene die soms vorm moet geven aan onderwijskundige vernieuwingen die ingevoerd (moeten) worden. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je communicatief vaardig bent en op een goede manier kunt omgaan met de morele eigenaren van de kinderen waaraan jij les geeft: de ouders. Tenslotte wordt er ook van je verwacht dat je een aandeel levert in het team waarvan je deel uitmaakt.

 

Belangrijk in de dynamische job van docent is dat je je werk ontspannen en met plezier kunt doen. Het is dan nodig dat je in balans bent en dat betekent dat de energie die het werk je kost in verhouding staat met de energie die je zelf weet te creëren. Ook is het belangrijk dat je jouw eigen kwaliteiten kent maar ook dat je weet waar je niet goed in bent. En last but not least is het belangrijk dat je voldoende zelfvertrouwen hebt.

 

Als bij jou een of meerdere facetten er even niet meer zijn, dan kan het je helpen hier met iemand over in gesprek te gaan. Coachvoorjou wil in dergelijke situaties graag jouw gesprekspartner, je sparringpartner, zijn. Je persoonlijke leervraag is het uitgangspunt van de coaching.

Afhankelijk van de coachvraag wordt een maatwerktraject vastgesteld dat bestaat uit gesprekken, opdrachten en zelfevaluaties. Indien gewenst en mogelijk kan deze training gekoppeld worden aan het bezoeken van lessen die jij geeft op de school waar je werkt of bijeenkomsten waar jij deel van uitmaakt, zoals teamvergaderingen. Coachvoorjou werkt landelijk en is gevestigd in Barneveld.

Persoonlijke coaching leidinggevenden

Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in scholen. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de koers die is bepaald. Je hebt als taak er voor te zorgen dat jouw mensen zich prettig voelen en over de juiste faciliteiten beschikken om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren. Het team is immers de groep die het moet doen.

 

Soms moeten onderwijskundige veranderingen worden doorgevoerd waarbij samenwerking met anderen, die wellicht anders denken dan jij, onvermijdelijk is. Er wordt van je verwacht dat je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen en kunt voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen.

 

Flexibiliteit en stabiliteit zijn belangrijke eigenschappen die een leider nodig heeft om staande te blijven. Het allerbelangrijkste is echter de basis waarop een leider zijn werk kan doen: vertrouwen. Allereerst vertrouwen in jezelf. Alleen dan kun je ook vertrouwen aan een ander geven. Soms is het vertrouwen er niet (meer). Je merkt dit bijvoorbeeld aan een tweedeling in een team of organisatie, als er onderling geroddeld wordt of mensen elkaar negeren. De échte ontmoeting van mens tot mens ontbreekt of er is gebrek aan waardering over en weer. Dergelijke omstandigheden maken dat het werk meer van je vraagt dan dat het je geeft. Het vertrouwen in eigen kracht en kunnen kan zo flink onder druk komen te staan.

 

Bevind jij je in een situatie zoals hierboven omschreven? Coachvoorjou wil graag je gesprekspartner zijn om samen met jou te zoeken naar wat nodig is om jezelf te kunnen herpakken. Zodat je weer kan uitgaan van je eigen kracht en kwaliteiten en in staat bent een stabiele werksituatie te creëren. Uitgangspunt daarbij is dat Coachvoorjou van mening is dat een gezonde en stabiele werksituatie bij jezelf begint.

Afhankelijk van je coachvraag wordt een maatwerktraject vastgesteld dat bestaat uit gesprekken, opdrachten en zelfevaluaties. Coachvoorjou werkt landelijk en is gevestigd in Barneveld.

Reviews

'coaching vanuit een vertrouwensbasis, waar je heel duidelijk kunt aangeven wat je verwachtingen zijn. Duidelijke afspraken, concrete doelen en een persoonlijke aanpak staan centraal. Precies wat ik nodig had om te kunnen afstuderen!’

Koen

Vliegersvelderlaan 23

3771 XE Barneveld

Tel:  06 2412 4624

Mail: info@coachvoorjou.nl

© 2020 Coachvoorjou. Alle rechten voorbehouden.