Feed Back trainingen

Samenwerken in een team vraagt om (communicatieve) vaardigheden van de afzonderlijke teamleden. In staat zijn feedback te kunnen geven en ontvangen hoort daar ook bij. Het geven van positieve feedback lukt vaak wel maar wat te doen als je merkt dat collega docenten hun afspraken niet nakomen? En wat doe je als je teamleider bent en merkt dat bepaalde docenten regelmatig andere afspraken plannen als er teamoverleg gepland staat? Of als je hoort dat zij regelmatig te laat bij hun lokaal zijn?

 

Wil jij leren om beter feedback te geven en te ontvangen dan is de feedback training van Coachvoorjou een must. Feedback geven en ontvangen is immers de olie waardoor de motor van een team of organisatie kan blijven draaien!

De training kan persoonlijk of in teamverband worden gevolgd. Aan het einde van de training heb je de volgende vaardigheden verworven of verbeterd:

-  effectief feedback geven en ontvangen

-  op passende wijze verwoorden wat je vindt en ervaart

-  je boodschap duidelijk en respectvol verwoorden

-  op een dusdanige wijze feedback geven dat deze door anderen geaccepteerd wordt

-  in gesprekken invloed uitoefenen op anderen.

 

Coachvoorjou werkt in heel Nederland en is gevestigd in Barneveld (midden Nederland).   

Reviews

'voorbeeld’.

Voorbeeld

Vliegersvelderlaan 23

3771 XE Barneveld

Tel:  06 2412 4624

Mail: info@coachvoorjou.nl

© 2020 Coachvoorjou. Alle rechten voorbehouden.