top of page

Wie is Pieter Copier?

In 1990 begon mijn werkzame leven, eerst in het bedrijfsleven en sinds 2000 in het (voortgezet) onderwijs. Aanvankelijk als docent, later als leerlingbegeleider en leerling coördinator. Vanaf 2006 was ik management lid en gaf ik leiding aan een docententeam. Ik heb in die tijd veel geleerd als het gaat om begeleiden van en leidinggeven aan pubers en volwassenen. Vragen als ‘hoe kun je een groep volwassenen tot een effectief en succesvol team laten groeien’, ‘hoe komt een professional binnen zijn werk in zijn kracht’ en ‘hoe krijg ik een jongvolwassen die niet geïnteresseerd is in schoolwerk toch aan het werk’ vond en vind ik interessante vragen. Tijdens mijn studie voor schooleider VO groeide bij mij de wens hiermee meer te kunnen doen.

In 2019 ben ik daarom Coachvoorjou opgestart. Ik wil de kennis en ervaring die ik de afgelopen decennia heb verworven en opgedaan graag inzetten voor anderen. Het coachen van (groepen) volwassenen en jongeren stelt mij in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van (de) ander(en). Dat geeft mij energie!

Coachvoorjou richt zich op drie hoofdgebieden: bedrijfstrainingen, coaching (voor jongeren en volwassenen) en educatie. 

De bedrijfstrainingen die ik verzorg zijn altijd gebaseerd op een bewezen theorie. Tegelijkertijd sluit ik altijd aan bij wat een bedrijfsteam of bedrijfseigenaar nodig heeft. Met andere woorden:  wat zijn de vragen waar men een antwoord op wil hebben?  Deze vragen zijn uitgangspunt voor de opzet van de training.

Als het om coaching gaat, is voor mij een belangrijk uitgangspunt dat iemand zichzelf kan zijn. Je eigen, unieke kwaliteiten ontdekken en optimaal inzetten. Daar gaat het bij mij om! Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor teams in het bedrijfsleven, onderwijs of andere instellingen. Handelen vanuit je kracht geeft tenslotte energie. Een groep mensen die bewust handelt vanuit eigen kracht vormt dikwijls een energiek en succesvol team.

Ten slotte: omdat ik een deel van mijn werkweek les geef, kan ik mijn ontwikkelde lesmateriaal in de praktijk testen. Ik vind het belangrijk dit lesmateriaal ook voor anderen toegankelijk te maken. Daarom geef ik dit uit onder de vlag van Coachvoorjou. Meer informatie hierover is te vinden onder de kop ‘Lesmateriaal’.

P1050094.jpg

"Handelen vanuit eigen kracht geeft energie".

Ik maak graag kennis met leerlingen, docenten en mensen uit het bedrijfsleven die willen onderzoeken of de leerlingbegeleiding, coaching, onderwijsadvies of training die coachvoorjou aanbiedt voor hen van betekenis kan zijn.

bottom of page