top of page

De kracht van kwaliteiten

In de hedendaagse maatschappij wordt veel gevraagd van mensen in hun werkomgeving. Als voorbeeld: overleven in een concurrerende situatie, het halen van deadlines, veelvuldig gevraagde aanpassingen door veranderende omstandigheden, omgaan met verschillende belangen. Dit soort zaken kunnen stress en werkdruk veroorzaken.

Zo lang de balans van geven (van energie) en ontvangen (waardering en voldoening voor gedaan werk) op orde is, kan veel werk verzet worden. Zodra er disbalans ontstaat, komt persoonlijk welzijn en effectiviteit onder druk te staan. Iemand komt dan vaak moe en uitgeput thuis van het werk in plaats van moe en voldaan. Onderlinge (communicatieve) fricties in een team zijn dikwijls een gevolg.

Een regelmatig voorkomende oorzaak van disbalans is dat mensen in de schaduw zijn gekomen van hun eigen persoonlijkheid en daardoor niet meer voldoende werken vanuit eigen kracht en kwaliteiten.

De training ‘De kracht van kwaliteiten’ geeft inzicht hoe:

  • Iemand in de schaduw van zijn eigen persoonlijkheid terecht komt.

  • Wat de persoonlijke kwaliteiten zijn.

  • Wat de risico’s (valkuilen) van deze kwaliteiten zijn.

  • Hoe om te gaan met collega’s die in de allergiezone zitten.

  • Hoe om te gaan met werkzaamheden waarin kwaliteiten nodig zijn die men zelf niet bezit.

Deze training is bedoeld voor iedereen die wil groeien in persoonlijke effectiviteit en bestaat uit meerdere sessies. 

 

Coachvoorjou werkt in heel Nederland en is gevestigd in Barneveld (midden Nederland).   

Feed Back trainingen

Samenwerken in een team vraagt om (communicatieve) vaardigheden van de afzonderlijke teamleden. Een van deze communicatieve vaardigheden is het geven en ontvangen van feedback. Positieve feedback ontvangen en geven is makkelijker dan negatieve feedback incasseren of je collega’s aanspreken op hun gedrag.

Hoe ga je ermee om als je merkt dat je collega gemaakte afspraken niet nakomt, waardoor de klantrelatie onder druk komt te staan? Wat doe je als jij, als leidinggevende, merkt dat een collega problemen heeft met het team, maar hierover niets zegt en waardoor het hele team dreigt te onderpresteren?

 

Wil jij persoonlijk beter leren communiceren of zou jouw team beter moeten leren communiceren, dan is de feedback training een must. Feedback geven en ontvangen is immers de olie waardoor de motor van een team of organisatie kan blijven draaien!

 

De training kan individueel of in teamverband worden gevolgd. Aan het einde van de training heb je de volgende vaardigheden verworven of verbeterd:

-  effectief feedback geven en ontvangen

-  op passende wijze verwoorden wat je vindt en ervaart

-  je boodschap duidelijk en respectvol verwoorden

-  op een dusdanige wijze feedback geven dat deze door anderen geaccepteerd wordt

-  in gesprekken invloed uitoefenen op anderen.

 

Coachvoorjou werkt in heel Nederland en is gevestigd in Barneveld (midden Nederland).   

Training Personeelsgesprekken

In de huidige maatschappij is het belangrijk dat een bedrijf de missie, visie en doelstellingen helder heeft voor zichzelf en alle stakeholders. Ook is belangrijk dat de bedrijfswaarden vastgesteld zijn en de normen waarbinnen gewerkt wordt helder zijn. Dat geeft duidelijkheid voor iedereen die in verbinding staat met het bedrijf en is ook nodig voor vooruitgang.

 

Daarnaast is het belangrijk om in gesprek te komen en blijven met de medewerkers om af te stemmen en te bespreken hoe zij hun kwaliteiten willen in zetten voor het realiseren van de bedrijfsdoelen. De vraag die dan beantwoord moet worden is: zitten de doelen van medewerker en bedrijf nog wel op een lijn? 

Hiervoor zijn gesprekken nodig tussen leidinggevende en medewerker. Soms hoeft een manager alleen goede arbeidsvoorwaarden te faciliteren om bedrijfs- en personele doelen op een lijn te krijgen. Een andere keer zijn coachende gesprekken nodig gevolgd door een gedegen evaluatie. Dit moet dan een transparante en tegelijk eerlijke beoordeling van competenties zijn. Bovendien is het nodig dat een leidinggevende zich afvraagt hoe het gesteld is met de structurele waardering van het personeel. 

In de training komende de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe en wanneer voer je waarderende gesprekken?

  • Hoe en wanneer voer je evaluerende gesprekken?

  • Hoe en wanneer voer je coachende gesprekken?

  • Hoe en wanneer voer je functioneringsgesprekken?

  • Hoe en wanneer voer je motiverende gesprekken?

Deze training is bedoeld voor (startende) leidinggevenden in bedrijven, scholen en instellingen. Vooraf wordt er een intakegesprek gevoerd. De specifieke situatie in een bedrijf is uitgangspunt voor de opzet van deze training.

 

Coachvoorjou werkt in heel Nederland en is gevestigd in Barneveld (midden Nederland).   

Reviews

'Wij zijn erg tevreden over de communicatietraining die we hebben gevolgd bij Coachvoorjou. Wij wilden als bedrijf een betere communicatie creëren binnen ons team. Na deze training te hebben gevolgd zien we diverse punten waarin wij echt geholpen zijn. Kortom, wat ons betreft zeker een aanrader om als team beter te gaan functioneren binnen je bedrijf!’

EMZ Metaaltechniek uit Barneveld

bottom of page